• Κοινοποίηση
  • Κοινοποίηση

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας μέσω

Αντιγραφή URL

Δημοσιεύουμε θέσεις εργασίας για κάλυψη αναγκών των πελατών μας

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών μας, δημοσιεύουμε διαθέσιμες θέσεις εργασίας, για άμεση πρόσληψη.


Η διεύθυνσή μας

www.fitbiz.gr


Τρέχουσες ανοιχτές θέσεις

Συνολικές 2 θέσεις εργασίας
Μπορείτε ακόμη να κοινοποιήσετε αυτή τη σελίδα απευθείας από οποιαδήποτε εφαρμογή έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.